ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΚΡΩΝ

03

Η επιμήκυνση των οστών είναι μια χειρουργική πράξη που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε χιλιάδες ασθενών εδώ και μερικές δεκαετίες. Ξεκίνησε από το Κουργκάν της Σιβηρίας από τον Ιλιζάροφ τη δεκαετία του 1950(ένα ορθοπαιδικό χειρουργό από τη Ρωσία). Η πολιτική κατάσταση οδήγησε στη καθυστέρηση της μετάδοσης αυτής της μεθόδου στη Δύση μέχρι τη δεκαετία του 1980 οπότε εφαρμόστηκε και εξελίχθηκε αρχικά στην Ιταλία και κατόπιν σε πολλές άλλες χώρες

Οι υποψήφιοι για την επιμήκυνση άκρων & διόρθωση δυσμορφιών είναι :

Ενήλικες και παιδιά με

Διαφορές μήκους και γωνιώδεις παραμορφώσεις μετά από τραυματισμό , συγγενείς (εκ γενετής) ανωμαλίες , οστεομυελίτιδα, αφαίρεση όγκων.

Άτομα με νανισμό ή χαμηλό ανάστημα

Η επιμήκυνση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία με χρόνο αποκατάστασης που εξαρτάται από το πόσο επιμηκύνουμε τα οστά. Η χρονική διάρκεια , η μέθοδος και οι πιθανές επιπλοκές πρέπει να συζητούνται με τον θεράποντα ιατρό σας.

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειοψηφία των ορθοπαιδικών επεμβάσεων, η επιμήκυνση  των άκρων  σε άτομα χαμηλού αναστήματος θεωρείται μια κοσμητική επέμβαση, η οποία διαφοροποιείται από  τις συνήθεις κοσμητικές επεμβάσεις των πλαστικών χειρουργών, επειδή απαιτεί μακροχρόνια συνεργασία και συμμόρφωση του ασθενούς.

Ενδεικτικά για μια επιμήκυνση της τάξης των 5-6 εκατοστών απαιτείται ένα χρονικό διάστημα περί τους 6 μήνες (2 μήνες για την επιμήκυνση και περί τους 4 μήνες για την ενίσχυση του νεοσχηματισθέντος οστού, ώστε να ανταποκριθεί στο στηρικτικό του ρόλο). Η διαδικασία γίνεται στις κνήμες, γιατί η επέμβαση είναι λιγότερο τραυματική και γιατί το τελικό  αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο και περιλαμβάνει μια αρχική φάση με οστεοτομίες και τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης, ακολουθούμενη από την σταδιακή επιμήκυνςη των άκρων και μετά με τη φάςη ωρίμανςης όπου είτε γίνεται αφαίρεση της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και τοποθέτηση ενδομυελικών  ήλιων ή διατήρηση των συσκευών.

Μετά τη  μετεκπαίδευση μου στο Κουργκάν της Ρωσίας (mini fellowship) και εφόσον οι συσκευές εξωτερικής είναι καλά ανεκτές από τον ασθενή θεωρώ ότι η τοποθέτηση ενδομυελικών ήλων μπορεί να αποφευχθεί επιτρέποντας τη πλήρη φόρτιση και κινητοποίηση στη μακρά φάση ωρίμανσης του οστού

Το κόστος μιας επέμβασης επιμήκυνσης κνημών με το σύστημα Ιλιζαροβ στις κνήμες για 6-8 εκατοστά (μερικές φορές και 10 εκατοςτά αν δεν παραβλάπτονται οι αναλογίες του σώματος) είναι περί τις 10 με 15000 € ΠΡΟΣΟΧΗ περιλαμβάνει το κόστος υλικών , χειρουργείου, φυσιοθεραπείας και παρακολούθησης (τυχόν επιπλοκές που θα χρειαστεί να αντιμετωπισθούν χειρουργικά μπορεί να ανεβάσουν το κόστος)

Παραθέτω ενημερωτική συνέντευξη μου σε ιατρική εκπομπή στο κανάλι 9

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxvqg-qdPiUw%26list%3DPLEdiK6pQ60dMa-XXPeH5LOXY7YDciL4g4%26index%3D52&h=8AQEKzBkg&s=1

Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΚάντο ΑρχικήΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την ΣελίδαΕκτύπωση ΣελίδαςΣώσε την Σελίδα σαν PDF
Back to Top